จุดเด่นของกล้องดูดาวแบบหักเหแสง

  • หน้ากล้องสามารถรวบรวมแสงได้อย่างเต็มที่ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
  • ใช้งานได้ง่าย ใช้ได้ทันที ไม่ต้องทำ Collimation เหมือนกล้องแบบสะท้อนแสง
  • เหมาะกับการใช้ดูดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบ Solar System
  • ดูแลรักษาง่าย เนื่องจากอากาศ ความชื้น หรือ ฝุ่นละออง ไม่สามารถเข้าไปภายในกล้องได้