จุดเด่นของกล้องดูดาวแบบสะท้อนแสง

  • กล้องดูดาวแบบสะท้อนแสงจะไม่มี chromatic aberration
  • มีราคาถูกที่สุด เมื่อเทียบกับกล้องดูดาวชนิดอื่น ๆ ในขนาดหน้ากล้องที่เท่ากัน โดยเฉพาะหน้ากล้องที่มีขนาดใหญ่มาก จะมีราคาถูกกว่าอย่างชัดเจน
  • เหมาะกับการใช้ดู Deep-Sky Objects เนื่องจากมีขนาดหน้ากล้องที่ใหญ่ รับแสงได้มาก
  • แก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติมฟีเจอร์ ตามความต้องการได้ง่าย เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนของกล้องได้
  • ตำแหน่งของเลนส์ตาอยู่บริเวณด้านบนของตัวกล้อง ทำให้เวลาดูไม่จำเป็นต้องก้มมาก ลดอาการเหมื่อยล้าเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน