จุดเด่นของกล้องดูดาวแบบฐานดอปโซเนียน

  • กล้องดูดาวแบบฐานดอปโซเนียนส่วนใหญ่มักจะเป็นกล้องแบบสะท้อนแสง จึงมีจุดเด่นเหมือนกล้องดูดาวแบบสะท้อนแสง
  • ฐานของกล้องมีขนาดใหญ่ มั่นคง แข็งแรง หมดปัญหาภาพสั่นไหวขณะดูดาว
  • ฐานของกล้องเป็นระบบ Altazimuth จึงไม่จำเป็นต้องทำ Polar Alignment
  • ใช้งานง่ายมาก เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นดูดาวที่ไม่ต้องการถ่ายภาพดาว